Jag heter Janis Lukas, är född och uppväxt på Korfu i Grekland. Sedan 1980 är jag bosatt i Sverige.

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som fotograf och lärare i foto och digitalfoto först på ABF och numera på Medborgarskolan. Mellan 1983 till 1989 var jag anställd på Kodak´s reklamavdelning. Därefter har jag drivit egen fotoatelje, Studio Phos, i Stockholm. Phos kommer från grekiskan och betyder ljus. För mig är ljuset det mest betydande elementet i bilderna. Studion på 250 m2 delar jag med fyra andra fotografer.

Jag fotograferar för det mesta digitalt och har tillgång till all kringutrustning för detta. Jag arbetar dagligen i Photoshop och behärskar den digitala bildbehandlingen. Mina uppdrag är industri-, produkt-, porträtt- och reportagefotografering.

En specialisering som tillkommit genom åren är elektronikbilder. Där kunder som Ericsson Mikroelekronis, Ericsson Telecom och Ericsson Power Modules med flera varit uppdragsgivare de senaste 14 åren.

Människobilder och landskap är dock min största passion, en bra motvikt till den alltför teknologiska inriktningen.

Som reklamfotograf skapar jag i studion det ljus jag eftersträvar, och ute i det fria väntar jag på ljuset med tålamod och engagemang

Sist, men inte minst, är min självklara kärlek till bilden den starkaste av mina drivkrafter.

Känn er Välkomna!